Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 15:31:31 )

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Kạn.

Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng xuống cấp và kéo dài tuổi thọ công trình, tiết kiệm vốn đầu tư công của Nhà nước. Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn, các sự kiện chính trị, văn hoá lớn hàng năm của tỉnh. Đảm bảo về cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường làm việc của cán bộ, công chức thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn.

Hình thức đầu tư: Cải tạo, sửa chữa.

Quy mô đầu tư: Sửa chữa một số hạng mục hư hỏng của Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

Dự án thuộc nhóm: C. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Kạn (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền
Sign In