Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đối với khu vực tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị và vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…

Xem tiếp


“Thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, phát triển bền vững”, đây là mục tiêu chính trong kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Xuất phát từ vai trò quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thời gian tới, Bắc Kạn khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững, hiệu quả để tạo tiền đề thúc đẩy công nghiệp của địa phương phát triển.

Xem tiếp


Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Kạn đã tăng 4,22 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2016, đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xem tiếp


Tập trung trồng, chế biến cây dong riềng để lấy nguyên liệu tinh bột sản xuất miến dong, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị cho sản phẩm miến dong địa phương là hướng đi mà tỉnh Bắc Kạn đang hướng tới.

Xem tiếp


Từ đầu năm 2018 đến nay, Bắc Kạn tiếp tục quan tâm, triển khai các giải pháp nhằm vận động doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh, nhờ đó đã thu hút được 13 dự án đầu tư, tăng 08 dự án so với cùng kỳ năm 2017.

Xem tiếp


Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao năm 2018.

Xem tiếp


Là tỉnh nghèo, mức thu ngân sách hàng năm chỉ đáp ứng được 10% nhiệm vụ chi thường xuyên, nguồn lực chi cho đầu tư phát triển còn nhiều hạn chế, nên những năm qua, Bắc Kạn luôn xác định thu hút và sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài nước hiệu quả là một phương cách hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem tiếp


Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc Chấp thuận nhà đầu tư.

Xem tiếp


Với những nỗ lực trong công tác vận động, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự… năm 2018 được kỳ vọng sẽ mang lại những khởi sắc cho sự phát triển của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In