Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

(Cập nhật lúc: 29/03/2019 14:42:35 )

Thời gian qua, bên cạnh việc từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu hút đầu tư…, qua đó nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh đúng quy định.

Bắc Kạn đã thực hiện công khai minh bạch và cải cách thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa liên thông đối với công tác đăng ký kinh doanh và thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cùng với đó, thời gian giải quyết hồ sơ và thủ tục trong lĩnh vực phê duyệt chủ trương, xác định địa điểm đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đã được giảm so với trước đây. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc cấp phép đầu tư cũng dần được nâng cao, tăng tính chủ động. Các dự án khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định đều được xem xét, giải quyết kịp thời.

Ảnh: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa liên thông tại UBND tỉnh

Đặc biệt, để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư tại tỉnh, năm 2018, Bắc Kạn đã thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, triển khai thực hiện các dự án đầu tư; thực hiện kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư và kiến nghị, đề xuất các giải pháp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định… Nhờ đó các bước thực hiện thủ tục đầu tư được đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, hàng năm, lãnh đạo tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật. Tại hội nghị, các doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp trao đổi với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội chung, các quy hoạch tổng thể phát triển của địa phương, đồng thời trực tiếp đề xuất kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Nhân dịp Ngày Kỷ niệm Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm, tỉnh luôn tổ chức gặp mặt, biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên thăm nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Hiện nay, để thu hút đầu tư vào địa phương, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh như: Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tham gia nghiên cứu và phát triển…

Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 1.189 doanh nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương, tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

 

Thu Cúc
Sign In