Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2019

(Cập nhật lúc: 26/06/2019 15:58:37 )

Nắm bắt, tổng hợp và đề xuất sửa đổi các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi gây khó khăn, làm phát sinh các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, qua đó giảm chi phí tuân thủ pháp luật không đáng có của doanh nghiệp; kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Đây là mục tiêu của tỉnh Bắc Kạn nhằm nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật năm 2019.

Theo đó, để nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn đã có kế hoạch, trong đó phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương tập trung triển khai các giải pháp thực hiện tốt 02 nhiệm vụ chính: Xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Cụ thể như trong xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện: Thông qua thực tiễn thi hành pháp luật về từng lĩnh vực cụ thể, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối với chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; tổ chức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh trên cơ sở gắn với việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn…

Trong tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy định của các văn bản pháp luật mới được ban hành để cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; tạo cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể trong các quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như hội nghị, tọa đàm, đối thoại…; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp thì chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Chi phí tuân thủ pháp luật bao gồm: Chi phí hành chính; Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; Phí, lệ phí; Chi phí rủi ro pháp lý (nếu có); Chi phí không chính thức. Khi giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật sẽ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

Thu Cúc
Sign In