Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ QL279 đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 10:11:31 )

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1465/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Đường trục xã từ QL279 đến Trụ sở UBND xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019 - 2020.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư dự án là tạo điều kiện cho người dân trong xã đi lại sinh hoạt, sản xuất được thuận lợi; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thông thương hàng hóa giữa các thôn và các xã lân cận nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội (y tế, văn hóa, giáo dục,…) hướng tới mục tiêu ổn định, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo và phát triển bền vững.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. Dự án thuộc nhóm: C

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quyết định đầu tư dự án đường trục xã từ QL279 đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền
Sign In