Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Kênh mương Thang Pò, thôn Quan Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Cập nhật lúc: 03/10/2019 14:29:04 )

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kênh mương Thang Pò, thôn Quan Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019 - 2020.

Dự án được thực thực hiện tại xã: Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Công trình sau khi được đầu tư xây dựng sẽ đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho 15ha ruộng lúa 02 vụ thuộc thôn Nưa Phia và thôn Quan Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. Dự án thuộc nhóm: C

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh ủy quyền choỦy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quyết định đầu tư dự án Kênh mương Thang Pò, thôn Quan Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư( 30/09/2019 09:25:37)

Điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà xưởng chế biến trà Shan tuyết và Văn phòng giới thiệu sản phẩm, vườn ươm cây đầu dòng( 27/09/2019 15:50:05)

Điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non chất lượng cao Marie Curie( 25/09/2019 16:06:42)

Khai mạc Tuần lễ giới thiệu hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch Bắc Kạn tại Hà Nội( 23/09/2019 10:44:01)

Bắc Kạn: Tạo chỗ đứng trên thị trường cho đặc sản hồng không hạt( 19/09/2019 08:30:56)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh( 18/09/2019 15:45:43)

Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, tỉnh Bắc Kạn (huyện Ngân Sơn)( 04/09/2019 10:15:47)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:21:25)

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ Khuổi Luông (xã Lãng Ngâm) đi Lũng Miệng (xã Thuần Mang), huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:18:35)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Cốc Ỏ - Slam Kha, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:15:07)

Sign In