Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ quốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 10:13:00 )

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1467/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ quốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019 - 2020.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của 82 hộ dân thuộc 03 thôn (Khau Thốc, Nà Coóc và Bản Giang). Công trình sau khi được đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế, thông thương hàng hóa giữa các thôn và các xã lân cận, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các dịch vụ xã hội (y tế, văn hóa, giáo dục,…) hướng tới mục tiêu ổn định, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo và phát triển bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của địa phương.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. Dự án thuộc nhóm: C

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quyết định đầu tư dự án đường liên thôn từ quốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình kè chống xói lở, chắn lũ thôn Bản Sù và thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:12:15)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ QL279 đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:11:31)

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn( 30/08/2019 08:30:56)

Tập đoàn Central Group Việt Nam thực hiện dự án sinh kế cộng đồng tại Bắc Kạn( 21/08/2019 10:32:04)

Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư( 07/08/2019 10:20:53)

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ( 05/08/2019 17:19:07)

Trong năm 2020, sẽ triển khai thực hiện 01 đề án và 06 nhiệm vụ về xúc tiến thương mại( 23/07/2019 14:50:47)

Tập trung phát triển công nghiệp vào 04 vùng trọng điểm( 22/07/2019 08:39:46)

Hướng đến xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung và ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến lâm sản( 18/07/2019 11:14:31)

Phát triển công nghiệp theo hướng phù hợp lợi thế của địa phương( 17/07/2019 09:35:50)

Sign In