Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình kè chống xói lở, chắn lũ thôn Bản Sù và thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 10:12:15 )

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống xói lở, chắn lũ thôn Bản Sù và thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019 - 2020.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Kè chống xói lở, bảo vệ diện tích đất trồng lúa tại cánh đồng thôn Bản Sù với diện tích khoảng 07ha và cánh đồng thôn Hoàng Phài với diện tích khoảng 06ha.

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. Dự án thuộc nhóm: C.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quyết định đầu tư dự án Kè chống xói lở, chắn lũ thôn Bản Sù và thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền
Sign In