Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 10:21:25 )

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 30a huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019 - 2020.

Dự án được thực hiện tại Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu:Tuyến đường sau khi được đầu tư xây dựng sẽ kết nối các khu vực dân cư trên địa bàn xã Vân Tùng, trong đó có 07 hộ thôn Bản Súng và 115 hộ thôn Bản Liềng và Tiểu khu I, xã Vân Tùng;từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, mở rộng quỹ đất để phát triển đô thị, xây dựng các khu dân cư tập trung; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu kinh tế, thông thương hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các xã, nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân; hướng tới mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững. Ngoài ra, tuyến đường còn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (khoảng 02ha), lâm nghiệp (khoảng 50ha, chủ yếu là trồng rừng, vận chuyển khai thác gỗ).

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. Dự án thuộc nhóm C.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền choỦy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quyết định đầu tư dự án đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ Khuổi Luông (xã Lãng Ngâm) đi Lũng Miệng (xã Thuần Mang), huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:18:35)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Cốc Ỏ - Slam Kha, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:15:07)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ Phiêng Lèng - Khuổi Hẻo - Phiêng Sloỏng, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:14:19)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ quốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:13:00)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình kè chống xói lở, chắn lũ thôn Bản Sù và thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:12:15)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ QL279 đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:11:31)

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn( 30/08/2019 08:30:56)

Tập đoàn Central Group Việt Nam thực hiện dự án sinh kế cộng đồng tại Bắc Kạn( 21/08/2019 10:32:04)

Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư( 07/08/2019 10:20:53)

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ( 05/08/2019 17:19:07)

Sign In