Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, tỉnh Bắc Kạn (huyện Ngân Sơn)

(Cập nhật lúc: 04/09/2019 10:15:47 )

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông, tỉnh Bắc Kạn (huyện Ngân Sơn).

Nội dung điều chỉnh dự án cụ thể như sau:

Hạng mục cấp nước sinh hoạt đã được phê duyệt: Cấp nước sinh hoạt cho 82 hộ dân theo hình thức tập trung, hệ thống gồm 04 đập thu nước, 01 bể chứa, 04 bể lọc chậm, 82 bể chứa nước hộ gia đình và hệ thống đường ống cấp nước.

Hạng mục cấp nước sinh hoạt điều chỉnh: Cấp nước sinh hoạt cho 88 hộ dân theo hình thức phân tán, gồm 40 hệ thống cấp nước riêng biệt, mỗi hệ thống gồm 01 bể lọc đầu nguồn, đường ống cấp nước và bể chứa nước tại các hộ gia đình.

Lý do điều chỉnh dự án:

Điều chỉnh quy mô công trình đảm bảo phù hợp với số lượng hộ dân thực tế hiện tại của thôn, đồng thời điều chỉnh phương án cấp nước để phù hợp với tập quán sinh hoạt và đáp ứng được nguyện vọng của người dân, phát huy được hiệu quả của dự án.

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016, Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 và Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư), chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ Quốc lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:21:25)

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ Khuổi Luông (xã Lãng Ngâm) đi Lũng Miệng (xã Thuần Mang), huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:18:35)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn Cốc Ỏ - Slam Kha, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:15:07)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ Phiêng Lèng - Khuổi Hẻo - Phiêng Sloỏng, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:14:19)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường liên thôn từ quốc lộ 279 (252B) - Nà Coóc, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:13:00)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình kè chống xói lở, chắn lũ thôn Bản Sù và thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững( 30/08/2019 10:12:15)

Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình đường trục xã từ QL279 đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 30/08/2019 10:11:31)

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn( 30/08/2019 08:30:56)

Tập đoàn Central Group Việt Nam thực hiện dự án sinh kế cộng đồng tại Bắc Kạn( 21/08/2019 10:32:04)

Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư( 07/08/2019 10:20:53)

Sign In