Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 30/08/2019 08:30:56 )

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1453/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Dự án được xây dựng tại các xã: Đổng Xá, Liêm Thủy huyện Na Rì; xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn; xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông; Các xã: Yên Cư, Thanh Mai, huyện Chợ Mới.

Diện tích sử dụng đất: 25.944,0m2.

Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm sửa chữa nâng cấp công trình nhằm phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong vùng.

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Thời gian thực hiện dự án: 2016 - 2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền
Sign In