Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sẽ khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh của cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2018

(Cập nhật lúc: 24/07/2018 09:08:12 )

Để tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, tỉnh sẽ khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh của cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2018.

Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tổ chức khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành bao gồm 8 chỉ số thành phần:

(1) Minh bạch thông tin trong giải quyết TTHC.

(2) Chi phí thời gian khi giải quyết TTHC.

(3) Tính năng động của sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

(4) Chi phí không chính thức.

(5) Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(6) Thiết chế pháp lý.

(7) Cạnh tranh bình đẳng.

(8) Tiếp cận đất đai.

Minh bạch thông tin trong giải quyết TTHC là một trong những nội dung khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp

Tại mỗi sở, ngành, huyện, thành phố sẽ lựa chọn các phòng, ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để tiến hành khảo sát.

Thời gian thực hiện: Tháng 7 đến tháng 8 chuẩn bị phiếu khảo sát. Tháng 9 đến tháng 10 tổ chức khảo sát ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được chọn.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả chỉ số khảo sát, UBND tỉnh sẽ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn trong tháng 12 năm 2018./.

Hương Lan
Sign In