Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tạo bước chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(Cập nhật lúc: 12/11/2018 14:16:10 )

Để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Bắc Kạn đề ra mục tiêu là cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần, khắc phục và cải thiện mạnh mẽ hạn chế của 05 chỉ số bị giảm điểm năm 2017, phấn đấu năm 2019 đạt điểm số PCI trên 64 điểm, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh, tăng từ 5 - 10 bậc.

Trong năm 2017, Bắc Kạn đã tích cực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời ban hành quyết định, kế hoạch hành động nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sự đồng thuận của các cấp ngành, địa phương, nhất là đội ngũ doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bắc Kạn vẫn ở nhóm thấp. So với năm 2016 thì năm 2017 đã tăng 4,22 điểm và tăng 01 bậc nhưng vẫn đứng ở vị trí 59/63 tỉnh, thành phố.

Vì vậy, để tạo bước chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện chỉ số PCI của tỉnh, trong thời gian tiếp theo, UBND tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 - 2019.

Theo đó, Bắc Kạn tập trung quán triệt về tư tưởng, nhận thức để tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ, công chức về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp thân thiện, trách nhiệm…

Nội dung cụ thể Kế hoạch xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

Thu Cúc
Sign In