Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận tiện, thông thoáng, minh bạch và thân thiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 08:30:56 )

Đó là một trong những mục tiêu chính của Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo đó, Bắc Kạn tiếp tục thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững như: Các dự án nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp; Du lịch Hồ Ba Bể; Khu công nghiệp Thanh Bình…

Các dự án chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp tiếp tục được tỉnh Bắc Kạn ưu tiên kêu gọi đầu tư trong năm 2019 (Ảnh: Mô hình trồng nghệ nếp của Công ty Cổ phần nông sản tại xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm)

Năm 2018, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư tại địa phương, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc, triển khai thực hiện các dự án đầu tư; Thực hiện kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; Trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư và kiến nghị, đề xuất các giải pháp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định. Đồng thời tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cải thiện chỉ số PCI để thu hút đầu tư: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn”; Duy trì hiệu quả Trang Thông tin điện tử xúc tiến đầu tư tỉnh và tham gia các hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức; xây dựng chuyên mục “Du lịch Bắc Kạn” phát sóng trên kênh TBK định kỳ mỗi tháng 01 số để quảng bá, giới thiệu hình ảnh các khu, điểm du lịch của tỉnh; thường xuyên tổng hợp, cập nhật các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư… Với những nỗ lực trên, từ đầu năm đến nay, Bắc Kạn đã thu hút được 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.459 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực khai thác và chế biến khoảng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

Các dự án đầu tư trong thời gian qua đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách địa phương, thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, là tỉnh vùng cao, điều kiện về cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn nên Bắc Kạn vẫn chưa có nhiều hoạt động thu hút đầu tư quy mô lớn mang tính đột phá. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư chưa cao. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Công tác giải phóng mặt bằng tuy đã được chính quyền quan tâm và đạt được một số kết quả nhất định nhưng còn gặp nhiều khó khăn, do đó ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và quá trình đầu tư của các doanh nghiệp…

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, tỉnh Bắc Kạn xác định trong năm 2019 sẽ tập trung: Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh và môi trường đầu tư của địa phương; Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua sự đồng hành của chính quyền các cấp với các doanh nghiệp trong quá trình triển khai đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, đặc biệt là tại các khu, cụm công nghiệp; Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn lao động của địa phương.

Đồng thời, gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số PCI; Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng công cộng và một số dịch vụ công; Đẩy mạnh các hoạt động huy động, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm lực tham gia vào các hoạt động thu hút đầu tư, tiến tới xã hội hóa công tác xúc tiến đầu tư.../.

 

04 lĩnh vực ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn gồm:

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp là các dự án nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp.

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch: Thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng và du lịch Hồ Ba Bể; Du lịch sinh thái kết hợp với tham quan tìm hiểu lịch sử; Các ngành dịch vụ truyền thống, vận tải, thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Phát triển Khu công nghiệp Thanh Bình; Đầu tư mới các nhà máy chế biến nông, lâm sản, các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ cho mạng lưới sản xuất hiện có của các tập đoàn đã đầu tư tại Thái Nguyên.

Lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng: Kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, Cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, huyện Na Rì và huyện Ba Bể; Phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - dịch vụ.

Thu Cúc
Sign In