Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tạo lực đẩy để phát triển công nghiệp hỗ trợ

(Cập nhật lúc: 22/06/2018 08:22:24 )

Xuất phát từ vai trò quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thời gian tới, Bắc Kạn khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững, hiệu quả để tạo tiền đề thúc đẩy công nghiệp của địa phương phát triển.

Những năm trở lại đây, sản xuất công nghiệp của tỉnh đang từng bước phục hồi, đạt kết quả khá, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp giai đoạn 2016 - 2017 đạt 7,3%/năm (Mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 là 6,5%/năm). Đóng góp của khu vực công nghiệp vào thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, trong giai đoạn 2015 - 2017, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 181,4 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân 2%/năm. Vì vậy, chủ trương của Bắc Kạn thời gian tới là tăng cường thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần tạo tiền đề để công nghiệp của tỉnh phát triển.

Theo đó, Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, trong đó tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp với mức ưu đãi hỗ trợ cao nhất về vốn, mặt bằng xây dựng và các chính sách về thuế, phí; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, thẩm định dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư… và thực hiện tốt cơ chế một cửa; nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu vực tập trung sản xuất công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp.

Về nguyên vật liệu, Bắc Kạn tiếp tục chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu. Do đó cùng với việc đầu tư phát triển những vùng nguyên liệu tập trung, trong thời gian tiếp theo, tỉnh sẽ chú trọng tới việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi để tạo ra vùng nguyên liệu có năng suất và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng cho nhu cầu chế biến. Đối với nguồn vốn, ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, đồng thời tăng cường nguồn vốn trung hạn.

Đối với giải pháp thiết bị và công nghệ, Bắc Kạn khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị, hiện đại hoá công nghệ theo hướng đầu tư công nghệ tiên tiến, lựa chọn công nghệ phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, tỉnh sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với hoạt động triển khai áp dụng, chuyển giao công nghệ mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường ngay trên địa bàn tỉnh.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những giải pháp để tỉnh Bắc Kạn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ (Ảnh: Một tiết học thực hành của Trường Cao đẳng Nghề Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn)

Cùng với đó, Bắc Kạn sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ lao động lành nghề góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào tỉnh; phát triển thị trường lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số, lao động nghèo, đối tượng chính sách, bộ đội xuất ngũ và thanh niên nông thôn; xây dựng, ban hành chính sách khuyến khích thỏa đáng để phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi, nhất là đối với những lĩnh vực cần ưu tiên phát triển ở địa phương mà lực lượng tại chỗ còn yếu và thiếu; thực hiện đa dạng hoá các hình thức đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực cho các trường cao đẳng nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh; đổi mới chương trình và nội dung đào tạo cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ, chú trọng các nghề điều khiển học và gia công chính xác, kỹ thuật điện, cơ khí chế tạo...; tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai, cơ sở hạ tầng... để khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các Trường dạy nghề, Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu phát triển các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử.

Về thị trường, Bắc Kạn sẽ triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở, thành phần kinh tế của tỉnh tiếp cận, tìm kiếm khai thác mở rộng thị trường nội tỉnh, trong nước và ngoài nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành công nghiệp và thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường; đẩy mạnh các quan hệ thương mại, xúc tiến đầu tư để kêu gọi các nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ tại địa phương…./.

Thu Cúc
Sign In