Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động

(Cập nhật lúc: 27/06/2018 20:22:41 )

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đối với khu vực tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nâng cao năng lực quản trị và vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…

          Tỉnh Bắc Kạn cũng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện trong năm 2018 như: Đảm bảo duy trì tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp nhiều nhất là 18 ngày; thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh theo hình thức điện tử; rút ngắn thời gian doanh nghiệp mua hóa đơn VAT hoặc tự in hóa đơn xuống dưới 10 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới đăng ký doanh nghiệp và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày; thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng tối đa 02 ngày làm việc áp dụng với giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh; tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 98% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 95%; cắt giảm thời gian nộp thuế còn dưới 117 giờ/năm; hoàn thuế trước, kiểm tra sau dưới 6 ngày (quy định là 6 ngày); kiếm tra trước, hoàn thuế sau dưới 40 ngày (quy định là 40 ngày); đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiếm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn; thời gian nộp bảo hiểm xã hội dưới 49 giờ/năm; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa dưới 77 ngày (quy định chung là 120 ngày); thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tối đa 32 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 14 ngày (trừ tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ); thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 200 ngày; giảm thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp dưới 24 tháng.

Đồng thời các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực nâng cao Chỉ số Tính minh bạch, Chỉ số Chi phí không chính thức thông qua nâng cao hiệu quả và các biện pháp công khai minh bạch, đơn giản, dễ hiểu; niêm yết và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính tại trụ sở và trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch của địa phương và cả nước.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu trên, ngày 25/6/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn banh hành Kế hoạch số 257/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó các Sở, ngành và địa phương đã được phân công nhiệm vụ cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Thu Cúc
Sign In