Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương

(Cập nhật lúc: 25/06/2018 13:54:16 )

“Thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, phát triển bền vững”, đây là mục tiêu chính trong kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng và du lịch Hồ Ba Bể

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư

Được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, năm 2017, các hoạt động xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm, Bắc Kạn đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin, quy định hiện hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp và giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Các dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, lĩnh vực du lịch, hạ tầng đô thị, công nghiệp hỗ trợ, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp.

Bắc Kạn cũng đã thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn để giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, thực hiện kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; trực tiếp giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư; kiến nghị, đề xuất các giải pháp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư của Bắc Kạn rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia các hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)...; phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư với UBND Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và với Tổng công ty du lịch Sài Gòn. Đặc biệt, Bắc Kạn đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. Tại đây, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.006 tỷ đồng và trao chứng nhận cam kết đầu tư cho 09 nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào tỉnh, với tổng vốn đăng ký thực hiện 7.657 tỷ đồng.

Ưu tiên các dự án đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng

Với những kết quả đã đạt được, năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, phát triển bền vững, trong đó ưu tiên kêu gọi thực hiện các dự án đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh.

Theo đó, trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, năm 2018, Bắc Kạn ưu tiên đầu tư vào các dự án nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp (chè chất lượng cao, chế biến rau, củ, hoa quả, miến dong, trồng cây dược liệu, gỗ lớn, phát triển chăn nuôi gia súc theo mô hình tập trung, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy, tập trung phát triển rừng sản xuất...).

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch, thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng và du lịch Hồ Ba Bể; đầu tư phát triển du lịch sinh thái kết hợp với tham quan tìm hiểu lịch sử như: Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, Hồ Nặm Cắt, Cụm di tích lịch sử chiến thắng Phủ Thông - Đèo Giàng, Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, Di tích lịch sử Nà Tu; thu hút đầu tư, phát triển các ngành dịch vụ truyền thống, vận tải, thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch.

Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung phát triển Khu công nghiệp Thanh Bình; thu hút đầu tư mới các nhà máy chế biến nông - lâm sản, các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ cho mạng lưới sản xuất hiện có của các tập đoàn đã có mặt tại Thái Nguyên.

Lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng, đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, Cụm công nghiệp Huyền Tụng, Côn Minh và Pù Pết; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - dịch vụ...

Đến hết năm 2018, Bắc Kạn phấn đấu thu hút được từ 01 đến 02 dự án kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và có thêm 01 dự án đầu tư Cụm công nghiệp; nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện điểm số các chỉ số thành phần và đạt mức nhóm khá của cả nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

Để đạt được những mục tiêu trên, từ nay đến cuối năm 2018, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động như: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tiến hành rà soát, bổ sung vào danh mục các dự án nằm trong quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư về chính sách, thủ tục, khảo sát thực tế khi có nhu cầu đầu tư và giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án đầu tư; tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng đối với xúc tiến đầu tư vào ngành, lĩnh vực mà vùng có thế mạnh; kết nối, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp để xây dựng kênh thông tin hiệu quả về môi trường đầu tư địa phương…/.

Thu Cúc
Sign In