Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở

(Cập nhật lúc: 09/07/2018 16:54:42 )

Ngày 6/7, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở” với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước .

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đại diện các sở, ngành của tỉnh, các đơn vị y tế trên địa bàn.


Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến 30/6/2018, cả nước có trên 81 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm tỷ lệ 86,9% dân số, đạt 101,6% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Hiện nay, cả nước có trên 11.000 trạm y tế xã, trong đó có 41,9% số trạm y tế đạt Chuẩn quốc gia. Có 88,8% số trạm y tế đăng ký khám chữa bệnh BHYT. Số lượt khám chữa bệnh BHYT và số chi trả từ Quỹ BHYT tăng dần qua các năm.

Tại hội nghị, nhiều khó khăn liên quan đến việc khám chữa bệnh bằng BHYT tại tuyến cơ sở đã được chỉ ra như: Điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi chuyên môn còn hạn chế. Việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã còn một số vướng mắc nên ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế và quyền lợi của người bệnh.

Từ thực tế này, tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đề xuất những giải pháp cải thiện tình hình như: Ngành Y tế cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở; tăng cường khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có thẻ BHYT tại các trạm y tế xã; đồng thời có cơ chế tài chính linh hoạt đối với y tế cơ sở... 

Đối với tỉnh Bắc Kạn, đến nay cả tỉnh có trên 312.000 người tham gia BHYT, chiếm 96,7% dân số. Việc khám chữa bệnh bằng BHYT được quan tâm triển khai, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bộ Y tế đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2018 có trên 87% dân số có thẻ BHYT và đến năm 2020 có trên 90,7% dân số có thẻ BHYT, trong đó tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp (dưới 80%) xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện để đạt bằng tỷ lệ trung bình của cả nước về tỷ lệ tham gia BHYT. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: Y tế cơ sở là tuyến y tế ban đầu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhiệm vụ của y tế cơ sở bao gồm các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, dự phòng và khám chữa bệnh.

Từ những thông tin được cung cấp tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các địa phương, đơn vị y tế trong toàn ngành tích cực phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến y tế cơ sở./.

Hương Lan
Sign In