Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

8 tháng đầu năm 2019, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm y tế đạt 311.063 người

(Cập nhật lúc: 10/09/2019 14:40:20 )

Đến hết ngày 31/8/2019, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 311.063 người/315.920 người.

Trong đó:

+ 22.290 người tham gia BHXH bắt buộc;

+ 2.396 người tham gia BHXH tự nguyện;

+ 15.641 người tham gia BHTN;

+ 308.667 người tham gia BHYT.

Đồng thời, trong tháng 8/2019, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp 360 sổ Bảo hiểm xã hội, lũy kế từ đầu năm 2019 đến hết tháng 8/2019 là 2.460 sổ; cấp và gia hạn 4.513 thẻ Bảo hiểm y tế, lũy kế từ đầu năm 2019 đến hết tháng 8/2019 là 64.322; thực hiện chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế từ đầu năm 2019 đến hết tháng 8/2019 với tổng số tiền trên 525.000 triệu đồng./.

Hà Hồng
Sign In