Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

97% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế

(Cập nhật lúc: 11/05/2020 20:47:52 )

Với việc triển khai nhiều giải pháp, công tác bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm 2020 đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tính đến hết tháng 4 đạt 97%.

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đổi mới, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng, nhất là trong thời điểm giãn cách xã hội nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

Tính đến hết tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh có 310.989 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tổng số thẻ bảo hiểm y tế đang quản lý là 304.666 thẻ/313.905 người, chiếm tỷ lệ 97% dân số.

Bên cạnh đó, công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo kịp thời; đã thực hiện cấp mới 686 sổ, cấp lại 391 sổ (tổng số lao động có sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm hiện nay là 25.647 sổ/25.648 lao động). Trong 4 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế với số tiền 241.975 triệu đồng; trong đó chi bảo hiểm y tế 69.773 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25,7% nguồn dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Chính phủ giao năm 2020./.

Bích Huệ
Sign In