Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”

(Cập nhật lúc: 04/04/2019 10:47:32 )

Theo Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”, Bắc Kạn nằm trong danh sách 13 tỉnh, thành phố được triển khai thực hiện Dự án (Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Quảng Trị, Ninh Thuận, Hậu Giang, Bạc Liêu và Long An).

Mục tiêu của Dự án là nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án; hỗ trợ cải thiện các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2020 đến năm 2024.

Theo Quyết định trên, tỉnh Bắc Kạn dự kiến được phân bổ 5,33 triệu USD (trong đó vay lại 30%), vốn đối ứng 1,43 triệu USD.

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh đang giao Sở Y tế làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn.

Qua khảo sát của Sở Y tế, đã xác định 42 trạm y tế xã dự kiến đầu tư, trong đó, xây dựng mới 15 trạm và sửa chữa lớn 27 trạm với tổng kinh phí 4,43 triệu USD, tương đương 105.900.000.000 đồng; nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã và trung tâm y tế các huyện, thành phố với tổng kinh phí 0,9 triệu USD, tương đương 20.457.098.000 đồng./.

Bích Huệ
Sign In