Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 31/05/2019 10:43:03 )

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 (từ ngày 01/6/2019 - 30/6/2019).

Theo đó, chủ đề của Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 là “Mẹ không có HIV - Con không nhiễm HIV”. Các hoạt động chính sẽ diễn ra trong Tháng cao điểm gồm: Lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng cao điểm; Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng cao điểm.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh) hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 trên địa bàn; triển khai giám sát việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, đơn vị; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện Chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng tham gia tổ chức các hoạt động ở các địa phương, đơn vị và tổng hợp kết quả hoạt động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hồng Nhung
Sign In