Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Quyết định công nhận các xã, phường đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2020”, năm 2019

(Cập nhật lúc: 27/03/2020 08:39:48 )

Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc công nhận các xã, phường đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2020”, năm 2019.

Theo đó, công nhận mới 04 xã, phường đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”, năm 2019, gồm: Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông; xã Lương Bằng và xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường và Trạm Y tế xã, phường được công nhận tiếp tục duy trì và phát huy tốt vai trò của xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã./.

Hồng Nhung
Sign In