Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cải cách hành chính để nâng cao chất lượng công tác y tế

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 16:20:26 )

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà tại các cơ sở khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh... là những nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành Y tế Bắc Kạn đang thực hiện.

Xác định công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Ngành Y tế tỉnh đã triển khai một cách đồng bộ tất cả các nội dung của chương trình cải cách hành chính nhà nước bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực y tế phù hợp với kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế tài chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành và tăng cường chất lượng trong cung cấp dịch vụ công về y tế cho người dân…


Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành luôn xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm xóa bỏ các thủ tục rườm rà cho tổ chức và công dân. Trong năm 2018, Sở Y tế đã đề nghị sửa đổi 06 thủ tục hành chính; Tham mưu cho UBND tỉnh công bố mới 29 thủ tục hành chính và bãi bỏ 24 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

Hiện nay, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đều được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm điện tử mức độ cao của tỉnh. Tính đến hết tháng 11 năm 2018, có 120/199 TTHC cung cấp ở mức độ 3 (cao hơn kế hoạch được giao), chiếm 60,3% và có 14/199 TTHC cung cấp ở mức độ 4, chiếm 7%. Các thủ tục đã được công khai trên hệ thống mạng, tại các đơn vị và bộ phận một cửa về các loại giấy tờ, biểu mẫu, quy trình thủ tục đến khám chữa bệnh, nhập viện, chuyển viện, thanh quyết toán phí và lệ phí, đồng thời rút ngắn thời gian thực hiện.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ chuyên sâu..., Ngành đã tập trung vào các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người bệnh. Hầu hết các bệnh viện hiện nay đều bố trí máy bấm số tự động hoặc phát số khám bệnh cho bệnh nhân, hạn chế tình trạng chờ đợi. Bên cạnh đó, sơ đồ quy trình khám chữa bệnh, giá viện phí, quy định bệnh viện, quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là hộp thư góp ý, thông tin đường dây nóng để nhận phản ánh được niêm yết công khai.


Cán bộ Ngành Y tế chú trọng thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã trở thành một yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy bệnh viện, cơ sở y tế phát triển toàn diện. Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, ngành, cùng với sự cố gắng của Sở Y tế, trong thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong năm 2018, 100% văn bản (trừ văn bản mật) được trao đổi dưới dạng điện tử, 100% văn bản gửi qua mạng được ký số.

Việc đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính đã từng bước tạo được sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019, ngành Y tế Bắc Kạn tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế; đổi mới cơ chế tài chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính; chỉ đạo các bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu khám chữa bệnh; lắp đặt đường dây nóng và hòm thư góp ý với mục đích kịp thời khắc phục những tồn tại, yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

Hương Lan
Sign In