Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công khai nhu cầu mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất năm 2020 - 2021

(Cập nhật lúc: 11/10/2019 17:06:50 )

Theo Quyết định của UBND tỉnh, nhu cầu mua sắm vật tư y tế sử dụng trong năm 2020, 2021 và hóa chất sử dụng trong năm 2021 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh là trên 84 tỷ đồng.

Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Sở Y tế đã tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung và trình UBND tỉnh phê duyệt về danh mục vật tư y tế sử dụng trong năm 2020 và năm 2021, hóa chất sử dụng trong năm 2021. Cụ thể:

TT

Chủng loại tài sản

Số lượng

Giá khái toán (VNĐ)

Nguồn vốn

1

Vật tư y tế cung ứng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong năm 2020 và năm 2021

549

65.261.698.654

Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh

2

Hóa chất cung ứng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020

620

19.025.098.878

Xem Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc mua sắm hóa chất cung ứng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 tại đây.

Xem Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc mua sắm vật tư y tế cung ứng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và năm 2021 tại đây./.

Hương Lan
Sign In