Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công nhận xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2020”, năm 2018

(Cập nhật lúc: 15/03/2019 08:23:03 )

Ngày 12/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến 2020”, năm 2018.

Theo đó, có 08 xã được công nhận là xã đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”, năm 2018 gồm: Xã Cao Sơn, xã Tân Tiến (huyện Bạch Thông); xã Đại Sảo, xã Phong Huân (huyện Chợ Đồn); xã Kim Hỷ, xã Lương Thượng (huyện Na Rì); xã Lãng Ngâm (huyện Ngân Sơn); xã Dương Quang (Thành phố Bắc Kạn).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, trạm y tế xã được công nhận tiếp tục duy trì và phát huy tốt vai trò của xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã./.

Hồng Nhung
Sign In