Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 10:22:19 )

Sáng 25/4/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Chuyên đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh và một số trạm y tế xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh, kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục. Theo đó, qua đánh giá, công tác khám, chữa bệnh thời gian qua được ngành Y tế đặc biệt coi trọng và đã chỉ đạo quyết liệt các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tổ chức thực hiện. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được củng cố và hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến cơ sở, ngoài ra còn có 136 cơ sở hành nghề y tư nhân, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Hiện nay, công tác khám chữa bệnh còn một số khó khăn, tồn tại hạn chế: Nhân lực còn thiếu tại hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh; trang thiết bị chưa đầy đủ, lạc hậu, nhiều cơ sở vật chất xuống cấp; khó khăn trong công tác tuyển dụng người tài; chế độ chính sách cho cán bộ y tế chưa đáp ứng, không có cơ chế hỗ trợ cho đào tạo nâng cao; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của một số cán bộ y, bác sỹ chưa cao… Đồng thời các đại biểu đã đề xuất các giải pháp giải quyết những tồn tại của ngành.

Ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua của Ngành Y tế trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trước những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới Ngành Y tế cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực với hình thức phù hợp. Thực hiện tốt công tác liên kết với bệnh viện tuyến trên, quan tâm luân chuyển, điều động cán bộ để nâng cao tay nghề và chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường công tác xã hội hóa về y tế để giảm ngân sách nhà nước. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Quan tâm cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh.

Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy chế hỗ trợ đào tạo nâng cao cho cán bộ y tế, có quy định rõ ràng chặt chẽ trong việc cử cán bộ đi đào tạo phục vụ tại tỉnh; đồng thời nghiên cứu tham mưu cho tỉnh trong công tác tuyển dụng đối với các sinh viên đã được cử tuyển đi đào tạo. Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành Y tế…/.

Hương Lan
Sign In