Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT các năm 2016, 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 10/04/2019 14:21:21 )

Ngày 01/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT các năm 2016, 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

         Mục đích của Kế hoạch là tiến hành tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT để biết được thực trạng cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT các năm 2016, 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ sở cho việc xác định số thẻ BHYT cấp trùng năm 2016, 2017, 2018 cho các đối tượng, qua đó tổng hợp số thẻ, kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cấp trùng, báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi hoàn trả ngân sách theo quy định. Kết quả cuộc tổng kiểm tra rà soát cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh công tác cấp thẻ các năm tiếp theo đảm bảo chặt chẽ hiệu quả.

Theo Kế hoạch nêu trên, Sở Tài chính được giao làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc tổng kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT các năm 2016, 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (chi tiết tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh).

Minh Huyền
Sign In