Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

(Cập nhật lúc: 24/06/2019 09:07:36 )

Ngày 07/9/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”. Sau10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tăng tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT trên địa bàn.

Công tác BHYT đã huy động ngày càng mạnh mẽ sự vào cuộc tham gia của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện, làm cho chính sách BHYT ngày càng phát huy được vai trò, hiệu quả đối với đời sống người dân. Qua đó, khẳng định Chỉ thị số 38-CT/TW là chủ trương lớn của Đảng, hợp lòng dân, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc thực hiện chính sách BHYT. Những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

Về công tác thông tin, truyền thông về BHYT: Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN với các sở, ngành qua các: chương trình phối hợp liên ngành, quy chế phối hợp công tác, thỏa thuận hợp tác tuyên truyền hằng năm; Phối hợp thường xuyên với các cơ quan thông tấn, báo chí, đài Truyền hình Trung ương (Kênh VTV1, VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam; Kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam…) thực hiện các chương trình, phóng sự về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như chính sách BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, BHYT hộ gia đình… với hơn 10 phóng sự được thực hiện trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Chuyên mục “Bảo hiểm xã hội” định kỳ hàng tháng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đặc biệt phối hợp thực hiện một số chương trình chuyên sâu như: Khách mời trường quay,Vấn đề hôm nay, Sự kiện và bình luận, trao đổi phỏng vấn..., trong đó tập trung về các vấn đề được dư luận quan tâm như triển khai chính sách BHYT hộ gia đình theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ năm 2015; vấn đề cấp phát thẻ BHYT và việc quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT trên địa bàn. Phối hợp với Báo Bắc Kạn thực hiện các bài viết phản ánh về tình hình, kết quả thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn cùng các mục hỏi đáp, tìm hiểu pháp luật BHYT … đăng tải trên báo Bắc Kạn số ra cuối tuần.

Về xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách BHYT: Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (thay thế 02 Nghị quyết trên), không còn chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

Về công tác quản lý Quỹ BHYT: Việc quản lý quỹ BHYT được thực hiện thông qua công tác giám định BHYT. Hệ thống cán bộ giám định BHYT được bố trí từ tỉnh đến huyện.Đội ngũ cán bộ làm công tác giám định luôn bám sát các đơn vị được phân công để phối hợp với nhân viên y tế kiểm tra, hướng dẫn người bệnh thực hiện đúng, đủ các thủ tục khám chữa bệnh (KCB) BHYT và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh tại cơ sở, đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT. Đồng thời, Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử được liên thông với 100% cơ sở KCB từ tuyến xã đến tuyến tỉnh giúp lưu thông dữ liệu KCB BHYT hằng ngàygiữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH, giúp cơ sở KCB thuận lợi trong việc tra cứu lịch sử KCB của bệnh nhân BHYT, hạn chế tình trạng kê trùng lặp các loại thuốc, kịp thời ngăn chặn trường hợp lạm dụng, trục lợi như đi KCB tại nhiều cơ sở khác nhau trong cùng một thời điểm trên cùng địa bàn; giúp các giám định viên thống kê, phân tích dữ liệu nhanh, chính xác, do đó kịp thời phát hiện sự gia tăng bất thường về chi phí BHYT như gia tăng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, tỷ lệ điều trị nội trú của từng khoa, phòng, bình quân ngày giường điều trị nội trú.... nâng cao hiệu quả công tác giám định BHYT quản lý tốt quỹ KCB BHYT theo quy định.

Về sự phối hợp trong quản lý nhà nước về BHYT: Sở Y tế là đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. BHXH tỉnh là đơn vị tổ chức thực hiện chính sách BHYT theo quy định của Luật. Định kỳ tổ chức giao ban liên ngành; tổ chức các cuộc họp để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT và công việc phát sinh đột xuất.

Về thủ tục và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: Công tác nâng cao chất lượng KCB BHYT, cải cách thủ tục hành chính trong KCB BHYT là một trong những khâu quan trọng nhất trong thực hiện chính sách BHYT. Cơ quan y tế đã cải tiến quy trình khám bệnh, xây dựng quy trình hướng dẫn lấy số tự động vào bàn đăng nhập thủ tục hành chính và phát số khám, bàn khám phù hợp với bệnh; củng cố, sắp xếp lại các khoa, phòng theo Thông tư số 37/TT-BYT ngày 25/10/2016 tăng cường nhân lực tại các khâu tiếp đón, khám bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, thu viện phí, cấp phát thuốc... Phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận tiếp đón với bộ phận thu viện phí và hướng dẫn người bệnh các thủ tục BHYT. Công khai thời gian khám bệnh, quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên, có sơ đồ các khoa khám, chữa bệnh... Đồng thời xây dựng phương án linh hoạt khi lưu lượng người bệnh đến khám tăng đột biến để hỗ trợ điều trị, khám bệnh, không để người bệnh phải chờ đợi lâu. Khám chữa bệnh thông tuyến huyện, khám cho các đối tượng BHYT và trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai kịp thời. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tốt, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn, đảm bảo công tác thường trực và cấp cứu 24/24h. Những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người tham gia BHYT tiếp cận các dịch vụ dễ dàng và thuận tiện hơn. Công tác KCB BHYT được triển khai thực hiện từ tuyến xã, quy định về thông tuyến huyện đã góp phần đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chính sách BHYT của người dân trên địa bàn.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới theo Chỉ thị số 38-CT/TW, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được tỉnh Bắc Kạn đã xác định tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT; thực hiện tốt công tác cấp phát thẻ BHYT và đảm bảo nguồn kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT theo quy định; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến y tế xã, phường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo hiểm y tế tại địa phương; quản lý tốt quỹ BHYT, kiểm soát, giám định sử dụng quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bệnh có thẻ BHYT, đổi mới phương thức thanh toán, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định BHYT.

Minh Huyền
Sign In