Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kiểm tra gần 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

(Cập nhật lúc: 06/06/2019 14:49:31 )

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 (diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2019), Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của 8 huyện, thành phố Đội kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của 122 xã, phường, thị trấn đã kiểm tra 1.876/7.173 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra, có 1.620 cơ sở đạt an toàn vệ sinh thực phẩm; 256 cơ sở có vi phạm. Trong số các cơ sở được kiểm tra không có cơ sở nào vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi; có 28 cơ sở vi phạm về điều kiện trang thiết bị dụng cụ; 21 cơ sở vi phạm về điều kiện con người; 03 cơ sở vi phạm về ghi nhãn thực phẩm; 04 cơ sở vi phạm về chất lượng sản phẩm thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt là 18.900.000 đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý đối với 17 cơ sở; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp đối với 31 cơ sở./.

Bích Huệ
Sign In