Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Ngành Y tế

(Cập nhật lúc: 16/11/2018 08:33:59 )

Nhằm góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững, Ngành Y tế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện trong năm 2018 - 2019.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chuyên môn để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngành

Để triển khai thực hiện đạt kết quả cao, Ngành tập trung vào các nội dung: Thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan.

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Thông báo công khai hằng tuần thông tin tiếp nhận và kết quả phản hồi qua đường dây nóng của các đơn vị.

Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính để đảm bảo cho cá nhân, tổ chức chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như đã được niêm yết công khai.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường công tác tuyên truyền về phần mềm một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tổ chức, cá nhân biết, đến giao dịch.

Đẩy mạnh minh bạch hóa, công khai hóa các hoạt động mua sắm công, đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thái độ, trình độ, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Có cơ chế kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Không ngừng cải tiến chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Việc triển khai các nội dung nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh Ngành Y tế (PCI) một cách bền vững, thực hiện có hiệu quả các nội dung trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ y tế; Nâng cao nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân ngành y tế trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế tại địa phương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp tỉnh./.

Hương Lan
Sign In