Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quan tâm xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế

(Cập nhật lúc: 20/03/2019 10:33:12 )

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Xác định việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là điều kiện giúp cho tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, triển khai tốt các chương trình, dự án quốc gia về y tế, tăng cường phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vì vậy, tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiệm vụ này.


Xã Dương Quang (TP Bắc Kạn) là một trong 8 xã trên địa bàn tỉnh đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2018

Những năm gần đây, mỗi năm tỉnh Bắc Kạn phấn đấu xây dựng khoảng từ 6 đến 8 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế bao gồm từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đến đảm bảo tiêu chí về con người, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Việc huy động tổng thể các nguồn lực từ ngân sách địa phương, nguồn vốn các chương trình, dự án, đến vốn xã hội hóa đã góp phần đầu tư xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí theo quy định. Hầu hết các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đều được đầu tư xây dựng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ được chú trọng phát triển cả về số lượng và trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ngoài ra, các trạm y tế xã còn được hỗ trợ các phương tiện truyền thông, máy vi tính có kết nối mạng để thực hiện nhiệm vụ tại trạm, cập nhật thông tin y học và trao đổi thông tin. Từ đó, chất lượng dịch vụ y tế xã ngày càng được nâng cao, các chương trình y tế cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác phòng chống dịch được triển khai chủ động. Công tác khám chữa bệnh thông thường được chú trọng, thu hút được đông đảo người dân đến khám, giúp giảm tình trạng quá tải cho tuyến trên trong khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, các chương trình mục tiêu quốc gia ở các xã, thị trấn cũng được triển khai kịp thời, các chương trình: Nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng… được thực hiện hiệu quả.

 Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2018, toàn tỉnh có thêm 8 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, nâng số xã đạt Bộ tiêu chí của toàn tỉnh hiện nay lên 104 xã. Tuy nhiên, khó khăn của tỉnh hiện nay trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia về y tế là cơ sở vật chất của nhiều trạm y tế xã xuống cấp, thiếu phòng chức năng, thiết bị y tế. Nhiều trạm đã được đầu tư xây dựng từ lâu nên việc duy trì đạt chuẩn còn khó khăn. Trong khi đó, nguồn đầu tư cho y tế xã về xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, chi cho các hoạt động thường xuyên còn thiếu.

Để dần khắc phục những khó khăn trên, ngành Y tế và các cấp ngành liên quan đã và đang tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động y tế tại các xã, thị trấn để tìm ra những thuận lợi, khó khăn của từng địa phương, từ đó tìm các giải pháp khắc phục, đồng thời kêu gọi, vận động nguồn lực để đầu tư xây dựng các Trạm y tế. Bên cạnh đó là tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và thực hiện các chỉ tiêu về y tế, dân số…

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Ngành Y tế từ tỉnh đến cơ sở, Bắc Kạn đang phấn đấu thực hiện tốt lộ trình xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Hương Lan
Sign In