Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

(Cập nhật lúc: 02/07/2018 10:01:48 )

Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 6.232 cơ sở thực phẩm, trong đó có 1.854 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 2.740cơ sở kinh doanh thực phẩm1.638 cơ sở dịch vụ ăn uống.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 năm (2016 - 2017), các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã tiến hành 5.834 lượt kiểm liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; xử lý vi phạm 850 cơ sở với số tiền 243.300.000 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã thành lập 04 Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tại 08 huyện, thành phố. Các ngành chức năng: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, Công an tỉnh và các địa phương đã tiến hành kiểm tra hơn 2.000 lượt cơ sở; xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 100.000.000 đồng.

Riêng trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2018), ngành chức năng và các địa phương đã kiểm tra 1.244 cơ sở; nhắc nhở 95 cơ sở; phạt cảnh cáo 63 cơ sở; phạt 20 cơ sở với số tiền 16.100.000 đồng./.

Bích Huệ
Sign In