Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường quản lý thuốc kê đơn

(Cập nhật lúc: 18/10/2019 09:41:01 )

Với nhiều giải pháp được đưa ra, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu giai đoạn 2019 2020 đạt 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và phấn đấu đạt 80% đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác trên địa bàn.

Thanh tra Sở Y tế kiểm tra tại hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Tỉnh cũng phấn đấu việc kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân và phấn đấu đạt 70% đối với cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân khác trên địa bàn.

Cùng với đó là tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc: Phấn đấu đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn.

Đó là mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020 vừa được UBND tỉnh thông qua. Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc, bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.

Nội dung triển khai thực hiện bao gồm tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn, trong đó tập trung kiểm soát kê đơn kháng sinh và bán thuốc kháng sinh. Theo đó, giai đoạn 1 (tháng 10-12/2019): Triển khai các hoạt động đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn trước khi tiến hành các giải pháp can thiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn như: Triển khai thực hiện bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; Áp dụng công nghệ thông tin vào kiểm tra, giám sát bán lẻ thuốc tại các nhà thuốc.

Giai đoạn 2 (năm 2020): Triển khai các giải pháp can thiệp và tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn sau khi can thiệp trên địa bàn toàn tỉnh thông qua hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo. Áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào kiểm tra, giám sát bán lẻ thuốc tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc…

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý hành nghề y dược. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở bán lẻ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc điều trị ngoại trú và bán thuốc kê đơn tại đơn vị; thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và chịu trách nhiệm về đơn thuốc do mình kê cho người bệnh; tuân thủ việc thực hiện quy định về bán thuốc kê đơn đặc biệt là bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc…/.

Hương Lan
Sign In