Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

(Cập nhật lúc: 13/05/2019 08:13:19 )

Nhằm mục đích phòng, chống tác hại của thuốc lá, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

Triển khai thi hành Luật, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá (từ năm 2018, sáp nhập chung thành Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh); ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quy hoạch mạng lưới kinh doanh, bán buôn bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2015; hằng năm, ban hành kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện.

Các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá để tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện thông qua các hình thức như tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động, truyền thông lồng ghép, nói chuyện chuyên đề, hội thi, treo băng rôn, cấp phát tài liệu...; trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của hành vi hút thuốc lá, các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng cơ quan, trường học không khói thuốc lá. Từ năm 2013 đến nay, ước tính đã có hơn 250.000 lượt người được tiếp cận các thông tin về Luật và văn bản thi hành.

Các công sở cơ quan, đơn vị nhà nước, trụ sở các doanh nghiệp, hợp tác xã... chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động không hút thuốc lá tại địa điểm bị cấm theo quy định; xây dựng nội quy cơ quan, nơi làm việc không khói thuốc, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chí thi đua.

Trong ngành Giáo dục, 100% đơn vị, trường học đã đưa nội dung phòng, chống thuốc lá vào kế hoạch hoạt động năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá trong trường học vào tiêu chí thi đua, nội quy, quy định của trường lớp. Ngành Y tế tổ chức xây dựng “Cơ quan y tế không khói thuốc”, “Bệnh viện không khói thuốc” tại 100% đơn vị trực thuộc. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định về cấm hút thuốc lá trên phương tiện giao thông công cộng.

 
Sở Y tế Bắc Kạn thực hiện treo biển cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc

Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và nơi dành riêng cho người hút thuốc lá theo đúng quy định của Luật. Riêng năm 2017, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 31 cơ quan, đơn vị địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, các sai phạm phổ biến, điển hình chủ yếu là hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm; không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm; không treo biển không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi; bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, không bỏ mẩu, tàn thuốc lá đúng quy định; một số cơ sở kinh doanh karaoke chưa có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả tại địa phương được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các lực lượng chức năng của tỉnh thường xuyên tổ chức hoạt động phòng, chống thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Luật định. Từ năm 2013 đến năm 2018, lực lượng Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 16 vụ, 16 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đều bị tịch thu để tiêu hủy.

Có thể nói, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã tác động tích cực đến đời sống xã hội. Người dân có hiểu biết đầy đủ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phòng, chống tác hại thuốc lá, các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm soát thuốc lá lậu, thuốc lá giả; ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá của người dân, các chủ thể tham gia được nâng lên. Tỷ lệ hút thuốc lá có xu hướng giảm.

Nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5/2019, các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/các sản phẩm thuốc lá mới; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc lá và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; lợi ích của môi trường không khói thuốc lá. Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc như tại nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm khác theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào. Có hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Các lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá...

Bích Huệ
Sign In