Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

(Cập nhật lúc: 23/05/2018 09:28:28 )

Để đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hằng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá; Bộ Y tế tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5 hằng năm. Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018 có chủ đề là “Thuốc lá và bệnh tim mạch” nhằm thông tin tới cộng đồng mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch.

Nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2506/UBND-THVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó tập trung tuyên truyền về: Quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, các nơi làm việc trong nhà của các nhà hàng, bến tàu, bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc; tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế; ý nghĩa của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, tấm gương các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khó thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.

Tổ chức các hội thảo, hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hằng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của cơ quan, đơn vị; đưa quy định không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. Chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng Văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không thuốc lá. Các cơ quan chức năng tại địa phương xem xét việc không cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 55 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (như cấp phép bán lẻ thuốc lá tại các khách sạn, nhà hàng…).Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành; lồng ghép việc kiểm tra tình hình thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong các đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn quản lý, đặc biệt là kiểm tra việc treo biến báo cấm hút thuốc, việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc. Xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các nghị định xử phạt khác liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Văn hóa để tổ chức mít tinh, hội nghị, diễu hành, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường. Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá được hỗ trợ (nếu có)./.

Bích Huệ
Sign In