Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT thuộc địa bàn sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh

(Cập nhật lúc: 14/01/2020 16:38:35 )

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; tiểu khu, ghép cụm dân cư giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn từ ngày 01/01/2020, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), đổi địa chỉ đối với người tham gia thuộc các địa bản thực hiện sáp, nhập, đổi tên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong thời gian thực hiện việc rà soát, đổi địa chỉ và cấp lại thẻ BHYT, để đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người tham gia, BHXH tỉnh Bắc Kạn vừa có Công văn đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân; các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phối hợp thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh, cụ thể:

Trường hợp người tham gia BHYT thuộc các địa bàn thực hiện sáp nhập, đổi tên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn sử dụng thẻ BHYT cũ để đi khám chữa bệnh, nếu thông tin về địa chỉ trên dữ liệu cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không trùng khớp với thông tin trên thẻ BHYT nhưng thẻ vẫn còn giá trị sử dụng thì cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận và thực hiện việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các đối tượng theo quy định./.

Bích Huệ
Sign In