Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính trong Ngành Y tế

(Cập nhật lúc: 19/12/2019 16:08:05 )

Năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành Y tế được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, có những chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tạo sự hài lòng cho người dân.

Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh chú trọng thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai

Sở Y tế Bắc Kạn luôn xác định công tác CCHC đóng một vai trò hết sức quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành phải thực hiện. Trên cơ sở đó, các đơn vị y tế đã ban hành kế hoạch CCHC theo giai đoạn và hàng năm. Trong chỉ đạo triển khai, thực hiện CCHC, Sở Y tế luôn gắn công tác này với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và công tác thi đua, khen thưởng của mỗi cơ quan, đơn vị. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC trong ngành Y tế được thực hiện sát sao, thường xuyên.

Năm 2019, Lãnh đạo Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính; chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp ủy, kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm như: Phần mềm Quản lý tiêm chủng, phần mềm Quản lý bệnh viện, phần mềm Quản lý y tế xã, phường..., thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các đơn vị, cơ sở y tế, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân.

Đặc biệt, từ những thành quả đạt được về công tác cải cách hành chính trong năm 2018, Sở Y tế quyết tâm tập trung chỉ đạo quán triệt làm tốt công tác cải cách hành chính hơn nữa để giữ vững kết quả phân loại CCHC loại “Tốt” và nâng thứ hạng của Sở Y tế trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu có nhiều sáng kiến, cách làm hay để công tác cải cách hành chính được đi vào thực chất, đem lại hiệu quả cao.

 Từ sự quyết liệt trong chỉ đạo, công tác CCHC của ngành Y tế đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Những chuyển biến tích cực

Trong năm 2019, Sở Y tế thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản mới được ban hành và thực hiện kiểm tra, rà soát, phát hiện những bất cập hoặc nội dung không còn phù hợp với quy định, tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản thay thế. Trong năm 2019, Sở Y tế tham mưu xây dựng 02 văn bản QPPL của tỉnh. Cùng với đó, Ngành cũng thường xuyên theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực ngành quản lý.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng triển khai. 100% các thủ tục hành chính đều được công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ http://tthc.backan.gov.vn; Công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ http://soyte.backan.gov.vn. Hiện nay các thủ tục hành chính được công khai và thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện tại, 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế đều được tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm điện tử mức độ cao của tỉnh tại địa chỉ https://motcuadientu.backan.gov.vn; 100% các thủ tục hành chính của Sở Y tế đều được cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cũng được triển khai thực hiện tốt. Trong năm 2019, Sở Y tế đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ vào Trung tâm Y tế huyện, thành phố và giải thể Trường Trung cấp Y tế.

Bên cạnh đó, các ứng dụng CNTT được đẩy mạnh triển khai mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực trong việc cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động của Ngành Y tế Bắc Kạn. Các thông tin về khám chữa bệnh, dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ cá nhân và tổ chức, các dịch vụ về quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế... làm cho hoạt động của ngành Y tế ngày càng minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả tạo thuận lợi cho người dân, người bệnh và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, tra cứu thông tin cũng như tiếp cận các dịch vụ công, dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hành động nâng cao chỉ số PCI của tỉnh nói chung và của ngành y tế nói riêng, từ năm 2018 có 100% thủ tục hành chính đã được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3, 4. Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn trong việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tính trong 11 tháng đầu năm đã có 165 kết quả được trả và 16 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

Sở Y tế đã chỉ đạo 09/09 bệnh viện trong toàn ngành ứng dụng Phần mềm quản lý bệnh viện giúp cho việc khám, chữa bệnh, thủ tục hành chính và giám định thanh toán Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện. 122 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã áp dụng phần mềm quản lý thông tin y tế như quản lý về dân số, khám bệnh, tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình, dược, thống kê báo cáo, thanh toán bảo hiểm…

Nhằm thực hiện tốt Quy tắc ứng xử và hướng tới sự hài lòng của người bệnh,  Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đường dây nóng theo chỉ thị 09/CT-BYT, 100% các Bệnh viện nghiêm túc thực hiện đường dây nóng,100% các bệnh viện có hòm thư góp ý. Các ý kiến được thường xuyên xem xét, qua đó giúp cải tiến chất lượng phục vụ. Những nỗ lực trong công tác CCHC đã góp phần giúp Ngành Y tế thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hiệu quả CCHC trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, bảo đảm tinh gọn và hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Hương Lan
Sign In