Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi tại 04 huyện, thành phố có nguy cơ cao

(Cập nhật lúc: 20/11/2018 15:14:46 )

Triển khai thực hiện Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018 – 2019, ngày 09/11/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND).

Theo Kế hoạch, có 04 địa phương vùng nguy cơ cao tổ chức thực hiện Chiến dịch bao gồm các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn. Tại các địa phương này, trẻ từ 1-5 tuổi được tiêm 01 mũi vắc xin Sởi - Rubella góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi, rubella trong cộng đồng.

Thời gian triển khai Chiến dịch: Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018.

Trước khi thực hiện Chiến dịch tiêm chủng, UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng và các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác điều tra (tại trường học và cộng đồng) để lập danh sách đối tượng; tổ chức truyền thông trước và trong Chiến dịch.

Giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với tuyến huyện tổ chức đợt kiểm tra việc triển khai các hoạt động tại tuyến huyện và kiểm tra thực tế tại một số điểm tiêm chủng tại tuyến xã trước, trong và sau Chiến dịch. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai chiến dịch lập kế hoạch tổ chức kiểm tra trước, trong và sau Chiến dịch tại tuyến xã.

Kết thúc từng đợt Chiến dịch, các huyện báo cáo kết quả về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế./.

Bích Huệ
Sign In