Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 08:30:56 )

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và đa dạng hóa các phương tiện tránh thai (PTTT) và hàng hóa sức khỏe sinh sản (SKSS) theo phân khúc thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân được sử dụng các PTTT hiện đại, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” trên địa bàn tỉnh.

Xã hội hóa nhằm thay đổi nhận thức của đối tượng sử dụng các dịch vụ KHHGĐ/SKSS

Đối tượng thụ hưởng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên, vị thành niên, người có nhu cầu thực hiện KHHGĐ và phòng chống một số bệnh lây truyền.

Mục tiêu đề ra là đảm bảo mỗi loại PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS có ít nhất từ 02 chủng loại khác nhau được đưa vào cung cấp trên địa bàn; 100% Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và Trạm Y tế các phường, thị trấn triển khai thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS; 100% người cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS được tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp thị, bảo quản, phân phối sản phẩm; 70% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin kiến thức, tài liệu về xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Theo đó, Chi cục Dân số - KHHGĐ chủ trì tham mưu hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời lựa chọn những chủng loại PTTT phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân; đánh giá khả năng tiếp cận, sự chấp nhận sử dụng các PTTT hàng hóa SKSS của người dân, tạo cơ hội cho các đối tượng không thuộc diện miễn phí được lựa chọn các biện pháp tránh thai, tiếp cận dịch vụ KHHGĐ/SKSS thuận tiện, an toàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức thực hiện xã hội hóa cung cấp PTTT, hàng hóa SKSS trên địa bàn; chỉ đạo các Trạm Y tế lồng ghép các hoạt động truyền thông về công tác Dân số - KHHGĐ với các hoạt động truyền thông về công tác xã hội hóa PTTT, hàng hóa SKSS. Trạm Y tế, nhân viên y tế thôn bản có nhiệm vụ tư vấn, vận động, đăng ký nhu cầu sử dụng các loại PTTT hàng hóa SKSS và phân phối đến các đối tượng có nhu cầu sử dụng.

Việc xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản còn nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của đối tượng sử dụng từ việc được “bao cấp miễn phí” sang “mua, bán” PTTT, hàng hóa dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, đáp ứng chất lượng cho nhóm dân cư có nhu cầu và có khả năng chi trả nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, tính bền vững của chương trình Dân số - KHHGĐ./.

Thu Trang
Sign In