Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

(Cập nhật lúc: 28/08/2019 15:03:57 )

Theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế như sau: Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm: Đơn vị hạng II. Trung tâm Pháp y: Đơn vị hạng III.

Thời hạn xếp hạng là 05 năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Minh Hiệp
Sign In