PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, ngày 19/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử DBQH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử là bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử là ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm: Bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy viên Thường trực là ông Lê Văn Hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Các Ủy viên gồm: Ông Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Lục Do, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Dược Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Hà Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Vũ Đức Chính, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Ma Trương Thiêm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Hà Thị Liễu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Vi Văn Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Triệu Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Triệu Văn Ngô, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; bà Hoàng Thị Hằng, Quyền Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Quang Khôi, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy; ông Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; ông Vũ Văn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban bầu cử tỉnh trong thực hiện công tác bầu cử ở địa phương./.

Tú Lệ
 

 PublishingPortal - Block_TinTuc_TinLienQuan