PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 200 triệu đồng cho tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn vừa có các quyết định chuyển kinh phí ủng hộ tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 100 triệu đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 100 triệu đồng từ Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh Bắc Kạn.

Số tiền này nhằm giúp cho hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang hỗ trợ những khu vực đang phải cách ly, cơ sở cách ly tập trung hoặc những trường hợp cách ly có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ của cộng đồng tại địa phương./.

Bích Huệ