PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tính đến hết tháng 3, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 95,97%
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết ngày 31/3/2021, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc toàn tỉnh đạt 95,97%.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với 22.604/23.553 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 95,97%, con số này đã vượt so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao phấn đấu. So với tháng 2/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 23 người.

Bên cạnh đó, số người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng đều tăng so với tháng 2/2021. Cụ thể: Có 7.435/11.090 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 67,04% kế hoạch giao, tăng 444 người so với tháng 2/2021; có 16.573/17.527 người tham gia BHTN, đạt 94,55% kế hoạch giao, tăng 14 người so với tháng 2/2021; có 309.667/309.561 người tham gia BHYT, đạt 100,03% kế hoạch giao, tăng 329 người so với tháng 2/2021.

Tháng 3/2021, BHXH tỉnh Bắc Kạn thu được 46.183 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm 2021 thu được 167.333 triệu đồng; thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT tổng số tiền là 85.102 triệu đồng, tăng 63.212 triệu đồng so với tháng 2/2021, lũy kế từ đầu năm 2021 là 228.176 triệu đồng.

Để có được kết quả này, từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng số VssiD. Hệ thống BHXH từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác thu, đôn đốc thu BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động; tiếp nhận, giải quyết và chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động; thực hiện đúng quy trình giám định BHYT và duy trì tốt công tác giám định thường trực tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, BHXH tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2021 là tập trung tuyên truyền về ứng dụng số VssID ngành BHXH. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong tuyên truyền, vận động, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đầy đủ các hồ sơ, thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, đồng thời duy trì chế độ trực tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ Bảy hằng tuần…/.

Bích Huệ