PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022
Sản xuất nông - lâm nghiệp duy trì đà tăng trưởng, công nghiệp dần phục hồi, dịch vụ thương mại phát triển, thu ngân sách đạt khá… là những kết quả nổi bật Bắc Kạn đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân huyện Chợ Mới chăm sóc lúa vụ Mùa 2022

Trong những tháng đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất đúng khung thời vụ, sử dụng cơ cấu giống phù hợp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp và chất lượng nông lâm sản, thủy sản.

Tính đến nay, các cây trồng vụ Xuân đã thu hoạch xong. Lúa vụ Mùa hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác phát triển đàn vật nuôi tiếp tục được chú trọng, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát tốt công tác giết mổ và kiểm dịch vận chuyển. Tổng đàn đại gia súc đạt 96% kế hoạch; đàn lợn đạt 99% kế hoạch; đàn dê đạt 107% kế hoạch; đàn gia cầm đạt 94% kế hoạch.

Công tác trồng rừng tiếp tục đạt kết quả khá. Tổng diện tích rừng trồng mới 4.382 ha, đạt 110% kế hoạch.

Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng triển khai. Trong 8 tháng, tỉnh đã ban hành Quyết định công nhận và tổ chức lễ công bố 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các sở, ngành và UBND các cấp tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các dự án công nghiệp triển khai theo kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đánh giá tác động và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Qua đó, hoạt động công nghiệp nhìn chung ổn định. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh đã đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, bắt đầu phục hồi và đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 ước đạt 952.656 triệu đồng, đạt 58,8% kế hoạch năm 2022, tăng 7,32% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong công tác xây dựng cơ bản, UBND tỉnh đã giao chi tiết 100% kế hoạch vốn trung ương, trong tháng 8 đã giao bổ sung kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn, song tiến độ vẫn còn chậm so với kế hoạch.

Tình hình thị trường trong tháng diễn ra ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt 4.850 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 10,48% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2022 đạt 25,2 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 15,8 triệu USD, nhập khẩu đạt 9,4 triệu USD), đạt 100,8% kế hoạch, tăng 39,77% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đũa gỗ, gỗ dán ép, kim loại chì thỏi thô, hoa quả chế biến, kẽm sunfat… Mặt hàng nhập khẩu là venner nguyên liệu, máy móc thiết bị, tinh quặng kẽm, hợp kim chì atimon, chế phẩm hóa học, quặng chì nguyên khai…

Ngành Du lịch đang trên đà phục hồi, tổng lượt khách du 8 tháng đạt 313.700 lượt khách (trong đó, khách nội địa: 312.225 lượt, khách quốc tế: 1.475 lượt), đạt 50% kế hoạch, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 219,5 tỷ đồng.

Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Trong 8 tháng đầu năm, tỉnh có 69 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 750 tỷ đồng. UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 9 dự án với tổng mức vốn đăng ký 960 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án.

Tỉnh tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường các giải pháp thu và chống thất thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 16/8/2022 đạt 501 tỷ đồng, đạt 67% dự toán Trung ương giao, đạt 62% dự toán tỉnh giao.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, 8 tháng năm 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiệm vụ học kỳ II và thực hiện đánh giá kết quả của năm học 2021 - 2022; tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung đạt 97,66%. Ngành tiếp tục chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện và thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm. Nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được ngành Y tế duy trì, đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế. Ngành triển khai các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người có công, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện.

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số; triển khai chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do tác động của dịch Covid-19 và tình hình thế giới dẫn đến giá các loại mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra tiêu thụ chậm, gây khó khăn cho người sản xuất và việc triển khai, thực hiện các chương trình, dự án. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 chậm. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tăng trưởng còn chậm, số lượt khách du lịch và tổng doanh thu từ khách du lịch chưa cao.

Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Mùa và chuẩn bị phương án sản xuất vụ Đông năm 2022. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn các địa phương thực hiện tốt nội dung phương án phòng, chống dịch bệnh động vật. Tiếp tục triển khai Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP theo kế hoạch và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Chú trọng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch năm 2022.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; tiếp tục đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo kế hoạch thu ngân sách và giải pháp chống thất thu ngân sách năm 2022. Thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán được giao.

Chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học mới. Tập trung công tác khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, đúng quy định. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.../.

Hương Lan