PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ
Chiều 15/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị đã công bố 4 quyết định về công tác cán bộ, gồm:

Quyết định số 802-QĐ/TU ngày 14/9/2022 của Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định cán bộ giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Vi Hồng Dương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, điều động đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, kể từ ngày 16/9/2022.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao quyết định nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh 
cho đ/c Vi Hồng Dương

Quyết định số 803-QĐ/TU ngày 14/9/2022 của Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, điều động, chỉ định cán bộ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận, điều động đồng chí Hà Văn Trường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 16/9/2022.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh trao quyết định nhận công tác tại Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh
cho đ/c Hà Văn Trường

Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, ông Hà Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày 16/9/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Theo đó, ông Liêu Văn Bảy - Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Kạn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày 16/9/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chúc mừng 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới. Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng các đồng chí trong cơ quan, đơn vị mới xây dựng chi bộ, tập thể đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng những tổ chức, hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách./.

Hương Dịu