PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày Nước thế giới (22/3) đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và Nhân dân về vị trí, vai trò của tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước cũng như công tác quản lý tổng hợp, bảo vệ nguồn tài nguyên nước hiện nay.

Ngày Nước thế giới 22/3/2023 được Liên Hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi” nhằm khuyến khích mọi người tham gia hành động trong cuộc sống của mỗi người để thay đổi cách sử dụng, tiêu thụ và quản lý nguồn nước. “Thúc đẩy sự thay đổi” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường. Nước thực sự là yếu tố lớn nhất quyết định tới mục tiêu và chỉ tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh môi trường hiện hữu ngày nay là mối đe dọa, rủi ro rất lớn trong cuộc sống con người. Dân số ngày càng tăng, nông nghiệp và công nghiệp ngày càng sử dụng nhiều nước hơn và biến đổi khí hậu càng trở nên tồi tệ hơn. 

Hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Nước thế giới ở những nơi công cộng và tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại; thời gian thực hiện treo băng rôn từ ngày 17/3/2023 đến ngày 30/3/2023.


Người dân xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn thu gom rác thải bảo vệ môi trường nguồn nước

Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai và giải pháp, sáng kiến có hiệu quả trong bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023, tổ chức đăng tin các nội dung thuộc chủ đề của sự kiện và chuyển các tiêu đề hoặc khẩu hiệu liên quan sang màu xanh nước biển (xanh dương) đối với các ấn phẩm báo chí nhằm tạo sự quan tâm của công chúng./.

Bích Huệ