PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức Giải Báo chí Bắc Kạn lần IX, năm 2020 - 2021
Hội Nhà báo tỉnh chủ trì tổ chức Giải Báo chí Bắc Kạn lần IX, năm 2020 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giải Báo chí Bắc Kạn lần IX lựa chọn để trao thưởng cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng chính trị, nội dung và hình thức hấp dẫn, phản ánh trung thực, sinh động cuộc sống, đạt hiệu quả xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Kạn. Thông qua Giải nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo; phát hiện các tác phẩm báo chí xuất sắc của các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với việc xây dựng quê hương.

Tác phẩm tham gia Giải Báo chí Bắc Kạn lần IX có thể là báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình (Ảnh: Tác nghiệp báo chí tại Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Hà Vị, Bạch Thông)

Giải Báo chí Bắc Kạn lần IX diễn ra trong hai năm 2020 - 2021, tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2022.

Tác giả tham dự Giải là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tác phẩm đăng tải trên báo chí của tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép; được đăng tải trong khung thời gian từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021 theo Điều lệ giải.

Tác phẩm báo chí tham dự Giải phải chính xác, trung thực, khách quan; định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn; nêu được những vấn đề mới, có tính thuyết phục cao; phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, có tính phát hiện; biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh, đem lại hiệu quả xã hội thiết thực; bảo đảm tính chân thực (đúng địa chỉ, đúng người, đúng sự việc, đúng số liệu, thời gian…).

Giải Báo chí Bắc Kạn lần IX được cơ cấu theo loại hình báo chí, nhóm thể loại tác phẩm, nhóm chủ đề phản ánh, với cơ cấu 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C. Giải A 5.000.000 đồng, giải B 4.000.000 đồng, Giải C 2.000.000 đồng.

Thể loại tác phẩm và loại hình báo chí tham dự Giải gồm: Báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình.

Báo chí in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.

Báo chí điện tử: Tác phẩm tham dự Giải phải được sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

Phát thanh: Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 5 bài), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 5 bài) về một chủ đề, sự kiện, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng tối đa 60 phút/tác phẩm.

Truyền hình: Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng tối đa 90 phút/tác phẩm.

Khuyến khích tác phẩm tham dự Giải về chủ đề xây dựng Đảng và “Dân vận khéo”.

Việc tổ chức chấm tác phẩm dự Giải thực hiện trong tháng 5/2022; thẩm định kết quả chấm, xếp loại tác phẩm và tổng kết trao Giải thực hiện trong tháng 6/2022./.

Bích Huệ