PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 phải đảm bảo an toàn
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa dân tộc, với tình hình địa phương, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn số 43/HD-MTTQ-BTT ngày 12/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nếu địa phương không bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thì tuỳ theo tình hình thực tế, báo cáo với cấp ủy xin chủ trương tổ chức Ngày hội với quy mô, số lượng đại biểu phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu dân cư, tình hình dịch bệnh và bảo đảm vai trò chủ trì tổ chức theo một trong các hình thức sau:

Tổ chức Ngày hội ở 1 khu dân cư do Ban Công tác Mặt trận chủ trì;

Tổ chức Ngày hội từ 2 khu dân cư trở lên do Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp chủ trì;

Tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã/phường/thị trấn do Ủy ban MTTQ cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện.

Thời gian tổ chức Ngày hội từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021.

Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không đảm bảo để tổ chức Ngày hội tập trung, tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình, loa phóng thanh, công nghệ thông tin (Zalo, Facebook, Viber...). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đề xuất, tham mưu để Đảng ủy chỉ đạo, Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. Ở các khu dân cư, tổ chức vệ sinh môi trường đảm bảo khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn phòng, chống dịch bệnh. Có hình thức tặng quà phù hợp các hộ gia đình có công, hộ nghèo khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nếu phải thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, thực hiện tuyên truyền, vận động, khơi dậy, phát huy tinh thần đại đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trợ giúp những gia đình, cá nhân khó khăn, tặng các phần quà đại đoàn kết, túi an sinh... không để người dân nào khó khăn không được trợ giúp. Có hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tham gia phòng, chống dịch bệnh ở địa phương./.

Thu Cúc