PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa
Nhằm hỗ trợ, kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, Bộ Công Thương đã phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa năm 2020 từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 04 hoạt động chính được tổ chức gồm:

Tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2020 – Vietnam Grand Sale 2020”, thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/7/2020 trên phạm vi toàn quốc;

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền, quảng bá hàng Việt Nam của các doanh nghiệp Việt Nam; quảng bá các sản phẩm thực phẩm an toàn của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thông qua các hoạt động truyền thông an toàn thực phẩm;

Tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng giữa đơn vị sản xuất với nhà phân phối và người tiêu dùng; giữa các đơn vị sản xuất với nhau; xây dựng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại một số địa phương;

Tổ chức chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; các hội chợ, triển lãm để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam tới người tiêu dùng.

Thực hiện Văn bản trên, UBND tỉnh đã có Công văn giao Sở Công Thương tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội, các đơn vị liên quan, các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng các hoạt động kích cầu do Bộ Công Thương tổ chức, đồng thời phát động các chương trình kích cầu tại địa phương, gắn các hoạt động kích cầu tiêu dùng với các hoạt động kích cầu du lịch và các dịch vụ khác phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh./.

 

Bích Huệ